Portfólió és Ingatlan Nyilvántartó Rendszer

 

A rendszer a vállalat társasági tulajdonviszonyait, a tagvállalatok és kapcsolt vállalatok földterületeit, és a tulajdonban lévő, valamint a bérelt üzemkörön kívüli, irodai, és jóléti létesítmények nyilvántartását kezeli.

Mire jó a Portfólió és Ingatlan Nyilvántartó Rendszer?

A Portfolió és Ingatlan nyilvántartás rendszer a vállalat társasági tulajdonviszonyait, a tagvállalatok és kapcsolt vállalatok földterületeit, és a tulajdonban lévő, valamint a bérelt üzemkörön kívüli, irodai, és jóléti létesítmények nyilvántartását kezeli.  A rendszer historikus változáskövetését biztosít a tagvállalatok és az azokhoz kapcsolt vállalkozásainak nyilvántartásban. Egy időpillanathoz kapcsolódóan képes megmutatni, hogy az adott időpontban milyen tulajdonosi, tulajdonlási és egyéb adatok tartoznak egy tagvállalathoz és annak kapcsolt vállalataihoz.

A nyilvántartás adatkörei:

  • Tagnyilvántartás (természetes személyek és jogi személyek),
  • Ingatlan nyilvántartás (földterületek, létesítmények, ingatlan együttesek)
  • Cím

A rendszer nyilvántartja és histórikusan követi a változásokat az alábbi területeken:

  • Társasági tulajdonviszonyok
  • Tagvállalatok és kapcsolt vállalatok földterületei
  • A társaság tulajdonában lévő, vagy bérelt irodai és jóléti létesítmények
Feliratkozás a következőre: Magyar Villamos Művek Zrt.