Önkormányzati megoldások

Önkormányzati Támogatások Rendszere (ÖTR)
Az Önkormányzati Támogatások Rendszerével a regisztrációt követően lehetőség nyílik egyedi kérelmek illetve pályázatok benyújtására.
Ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer
Az önkormányzat vállalkozásokkal kapcsolatos döntési és határozathozatali tevékenységét támogató elektronikus szakalkalmazás.
Szabálysértési rendszer
A szakrendszer biztosítja az önkormányzat hatáskörébe rendelt szabálysértési ügyek teljeskörű nyilvántartását és nyomonkövetését.
Gyámügyi rendszer
A szociális segélyekhez hasonlóan ez a rendszer a gyámoltakhoz és kiskorúakhoz kapcsolódó gondozási, pénzügyi és vagyoni adatokat tartja nyilván.
Szociális juttatási rendszer
Az elektronikus szociális ügyintézési rendszer a szociális irodák tevékenységét segítő speciális hatósági ügykezelő rendszer.
Testületi munkát támogató rendszer (csoportmunka)
A hivatali és képviselőtestületi csoportmunka és dokumentumkezelés egységessítésével egyszerűbbé válnak az intézmények közötti folyamatok.
Városi Rendészeti Program
Az Önkormányzatok Közterület Felügyeleti tevékenységeire kialakított megoldás, amely közös rendszerbe foglalja a munkához szükséges adatokat.
ASP - Önkormányzati szolgáltató központ
Informatikai megoldások kis és közepes önkormányzatok számára a hatékony belső működés támogatás érdekében.